Beueler Karnevalshits und das Männerballett Bonner Bonbons

Beueler „Nationalhymne"

1. Die Wieve wooren et endlich leed, nur emmer wäsche un keen Freud.

Doch eemol em Johr wuurd nix jedonn, an Karneval blev de Bütt leer stonn.

En Beuel fladdere de Botze, et es Fastelovend, drömm lottse.

En Beuel es de Fastelovend schön, met jecke Wieve un de Obermöhn!

2. An Wieverfastelovend dann, finge se fröh ze fiere aan.

Se jingen vejnööch alleen erus, de Männer blevden brav zu Hus.

En Beuel fladdere de Botze, ....

3. Se söökden sich en Obermöhn und han en Prinzessin jung un schön.

Met ihr störmen se de Roothuusdüür un nämmen sich die Männer vüür.

En Beuel fladdere de Botze, ....

4. Se trecken inne de Botze us un jaachen se an de Düür erus.

Die Botze kommen op de Ling, huu övve Beuel im Sonnesching.

En Beuel fladdere de Botze, ....

5. Su es dat at sick velle Johr, su bliev dat och, dat es

doch kloor. Die Wieve han et Rejiment von Donnersdaach bes an et End'!

En Beuel fladdere de Botze, ....

(Text/Musik: Günter Nickmann)

 Mir hann en Wäscherprinzessin

De Rhing erop, de Rhing eraf do jiit et vill ze senn, zum Drachenfels zur Loreley fährt jeder jään ens hen.

Doch kütt dä Fastelovend met Alaaf und met Helau,
dann weeß m'r wo m'r hinjeit janz ejal ob Mann ob Frau.

Denn Kölle hätt et Dreijestirn un Düsseldorf dä Prinz,
doch wat m'r he en Beuel hann dat es bekannt von Bottrop bes no Linz.

Mir hann en Wäscherprinzessin, e Mädche he vom Rhing.

Dat es em Fastelovend emmer uns're Sonnesching.
Dat loß'n mer uns net nemme net für Jold un net für Jeld, denn dat jiit et nur en Beuel un sons nirjends op d'r Welt.

Dä eene drink sich jään e Bier – dä and're leever Wing.
dat es ejal, denn beides schmeck am beste he am Rhing.

Em Mai da hann die Schötzebröder manches Faaß jeleert.
Un och em Herbst beim Winzerfess, do weed dä Wing probiert.
Die Schötze un die Winzer jeder hätt sing Königin,doch wat mir he en Beuel hann dat es et schönste wat et jitt am Rhing

Mir hann en Wäscherprinzessin, ...

Dat schönste ävver es bei uns dä Wieverfastelär Dann stürme mir et Roothuus jo do kütt uns keiner quer

M'r klimp op d'r Balkon erop, dobei weed vill jeschannt.

Doch schließlich hält die Obermöhn dä Schlüssel en d'r Hand.
Jetzt endlich senn die Wiever dran su wie en jedem Johr. Un ungen stonn die Jecke und die singen all zesamme jetz em Chor

Mir hann en Wäscherprinzessin, ...

(Text: Ferdi Böhm, Musik: Gregor Kess)

 

 

  
trans1.gif (49 Byte)

trans1.gif (49 Byte)
trans1.gif (49 Byte)
 

symbol_print.gif (78 Byte)Seite drucken symbol_seitenanfang.gif (67 Byte)Zum Seitenanfang 

 

trans1.gif (49 Byte)
Bonner Bonbons Männerballett e.V.
Copyrights 1993 - heute
trans1.gif (49 Byte)